Nieuwsbrief 02

Door de aanscherping van de Europese milieu- en arbowetgeving zijn de afgelopen jaren op het gebied van verf veel nieuwe producten ontwikkeld. Bestekschrijvers, schilders en opzichters zullen zich meer willen verdiepen in de eigenschappen en toepassingen van verschillende verfsoorten. lees meer >>

De inspectie speelt een cruciale rol bij het voorbereiden van de onderhouds- werkzaamheden. Het vormt de basis voor het opstellen van een advies, plan van aanpak, het schrijven van een bestek en het formuleren van kwaliteitseisen. Immers meten is weten. lees meer >>

Professionele vastgoedbeheerders verwachten dat het onderhoud aan hun vastgoed met de juiste maatregelen en op het juiste moment wordt uitgevoerd. Wij laten u ervaren dat u op basis van inspectieresultaten zelfstandig een plan van aanpak kunt opstellen of toetsen. lees meer >>

De kwaliteit wordt voor een groot deel bepaald tijdens de uitvoering. Het is van essentieel belang dat een aantal kritische indicatoren wordt gemeten om verspillingen en teleurstellingen te voorkomen. Vertrouwen is goed, maar beoordelen is beter. lees meer >>

Gevelonderhoud is een belangrijke kostenpost binnen het budget van planmatig onderhoud. Door samenwerken worden dubbele handelingen voorkomen en kan de aanwezige kennis optimaal worden benut. U leert de processtappen van inkoop-management "selecteren, specificeren, contracteren, bestellen, bewaken en nazorg" effectief te vertalen naar de praktijk. lees meer >>

Professionele vastgoedbeheerders met visie gaan strategisch om met het onderhoud en besteden schilderwerk prestatiegericht aan. Door het maken van meetbare afspraken bij oplevering en aan het einde van de schildercyclus, zijn de kwaliteit en kosten gegarandeerd. Prestatiegericht schilderwerk vraagt om specifieke kennis en vaardigheden bij zowel de opdrachtgever als -nemer... lees meer >>