Glasafdichtingen, deel 1/3 | Glasschade en geen garantie?

Tegenwoordig wordt vrijwel alle beglazing in houten kaders voorzien van glasafdichtingen met elastische kit. Deze afdichtingen moeten voldoen aan NPR 3577:2011. Uiteraard dienen de afdichtingen periodiek te worden gecontroleerd op (ont-)hechting. In de norm wordt geadviseerd om:

• elk jaar steekproefsgewijs tien procent van de glasafdichtingen te controleren;

• elke drie jaar alle glasafdichtingen te controleren.

Bij gebreken tijdens de jaarlijkse controle dient alsnog alle beglazing te worden gecontroleerd.

Gebeurt dit ook in de praktijk? Vrijwel nooit!

Is het technisch noodzakelijk? Meestal niet!

NPR 3577:2011

Als het beglazingssysteem voldoet aan NPR 3577:2011 dan is het risico van glasschade en/of houtrot door lekkage via onthechte glasafdichtingen relatief klein. Wel kan er bij binnenbeglazing wat lekwater op de vensterbank komen, wat een signaal is van een defect. Bij buitenbeglazing is zo’n signaalfunctie niet aanwezig: de glassponning voert het lekwater naar buiten en kan drogen. Onthechte glasafdichtingen worden bij de volgende schilderbeurt hersteld.

Bij oudere beglazingssystemen met ventilatieglaslatten (openingen voor ventilatie), aluminium stoeltjesprofielen of gesloten beglazingssystemen is water in de glassponning vaak wél risicovol. Hier kan door middel van houtvochtmetingen worden bepaald of detailaanpassingen nodig zijn.

Glasafdichtingen, deel 1/3 | Glasschade en geen garantie?

Steekproef

We adviseren minimaal om de drie á vier jaar een steekproefsgewijze controle uit te voeren van het liggende werk, waarbij je de hechting van de kit controleert (met een voelermaat 0,2 mm) en het houtvochtgehalte meet (<20%). Verfschade en scheuren vanuit kops hout zijn bekende signalen van vocht in het hout.

Let op:

• In oude beglazingssystemen kan asbesthoudende kit zijn toegepast. Controleer het bouwjaar, na 1 juli 1993 is het niet meer toegestaan om asbesthoudende materialen te verwerken.

• Herstel van glasschade onder garantie kan doorgaans alleen als de jaarlijkse en 3-jaarlijkse controles volgens NPR 3577:2011 aantoonbaar zijn uitgevoerd en eventuele gebreken zijn hersteld.

Volgende keer:

Glasafdichtingen, deel 2 De beglazingskit is onthecht en asbestverdacht. Wat nu?

Nieuwsgierig?

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op. We denken graag met je mee.

Michiel von Balluseck, Verf Advies Centrum

Tot slot

In onze blogs roeren we allerlei onderwerpen aan waar je als beheerder van vastgoed tegenaan loopt. Wat is jouw grootste ergernis of probleem op onderhoudsgebied? Mail het ons en wie weet geven we in een volgende blog antwoord.