Rol Verf Advies Centrum bij onderhoud TU Delft
 
Fred Lassche is technisch beheerder bouwkunde bij Campus and Real Estate - TU Delft. Campus and Real Estate ontwikkelt en beheert het vastgoed en de terreinen van de TU Delft en Fred is gespecialiseerd in schilderwerken en daken. In deze blog vertelt Fred hoe hij samen met het Verf Advies Centrum tot een efficiëntere aanpak van het onderhoudswerk is gekomen.
 

Van gefragmenteerde aanpak naar meer efficiëntie

Tot zes jaar geleden schilderden wij bij de TU onze gebouwen steeds in gedeeltes. Zo schilderden we bijvoorbeeld de ene keer de noordgevel, de andere keer de zuidgevel. Die aanpak was heel gefragmenteerd en dat zette me aan het denken. Het is immers veel handiger, ook administratief gezien, om een heel complex tegelijk te schilderen. Ik zocht advies bij Hans Koster van het Verf Advies Centrum en samen hebben we een efficiëntere aanpak uitgedacht. We hebben – even zwart wit gesteld – de TU-wijk in zes cirkels met een aantal gebouwen verdeeld, en op basis daarvan hebben we zesjarige prestatiecontracten opgesteld. Sindsdien laat ik elk jaar een bepaald gedeelte van de TU-wijk schilderen. 
 

Eerste eindkeuringen

Het Verf Advies Centrum doet steeds een aanvangskeuring, zo’n drie maanden nadat het gedeelte van een TU-wijk is geschilderd. Die drie maanden zijn nodig om de verf de tijd te geven uit te harden en glans te krijgen. Van die aanvangskeuring krijg ik een rapportage en als die positief is, krijgt de schilder een termijn betaalt. Na drie jaar volgt er weer zo’n keuring. De eisen liggen dan iets lager, want er zit uiteraard een verval in het systeem. Dat heb ik ondervangen door de schilder vroegtijdig een schrijven te sturen dat de tussentijdse keuring eraan komt. Op die manier hebben ze de kans hun eigen werk na te lopen en het eventueel nog te schilderen, mocht het er heel slecht uitzien. Want als er een negatieve rapportage uitgebracht wordt, krijgen ze ook hun termijn niet uitbetaald. Dat werkt tot nu toe perfect. Aan het einde van de zes jaar doen we datzelfde nog een keer. Dan zijn de keuringseisen uiteraard nog iets lager, maar ook dan bericht ik de schilders van tevoren: check je schilderwerk, anders ga je misschien een onvoldoende resultaat halen. Is de rapportage positief, dan krijgt de schilder de laatste termijn uitgekeerd en is het contract voorbij. Die eerste zes jaar lijken voorbijgevlogen want op dit moment zijn we al aan de eerste eindkeuringen toe.
 

Directieraming

Gebouw 22, waar de Faculteit Technische Natuurkunde is gehuisvest, is een groot complex dat we nog tien jaar in stand moeten houden, daarna wordt het ofwel gesloopt ofwel gerenoveerd. Ik heb Hans gevraagd het schilderwerk te inventariseren zodat we daar nog één cyclus van zes jaar op los kunnen laten. Daar heeft Hans een directieraming voor gemaakt. Met die gegevens heb ik ook de projectleider van het renovatieproject precies kunnen informeren wat hem staat te wachten qua schilderwerk voor dat project. 
 

Asbesthoudende kitten

Daar kwam nog wel iets bijzonders bij kijken. We hebben nogal last van onthechting van beglazingskitten in dat gebouw. Maar in de kitten van veel gebouwen op de TU-campus – vaak gebouwen uit de jaren 60, 70, 80 – zit asbest. En asbesthoudende kitten mogen niet geschuurd worden. De enige optie is dan om de kitnaden te reinigen met een doekje met een sterk reinigend middel. Het probleem daarbij is dat schilders dan geen garantie meer geven op de hechting op en rond de kitvoegen. Als je niet kan schuren, kun je immers hechtingsproblemen verwachten. Dat kun je de schilders niet kwalijk nemen. Maar goed, je moet er wel iets mee. We kunnen al het glas eruit halen, maar dat is geen optie, het complex van de Technische Natuurkunde is daarvoor echt veel te groot. Ik heb toen Hans gevraagd steekproefsgewijs te onderzoeken op hoeveel plekken er onthechting van de beglazingskit plaatsvindt en hoe we dat kunnen behandelen. Daarover krijg ik binnenkort de rapportage.
 
 

Dik tevreden

In die zes jaar tijd dat ik samenwerk met het Verf Advies Centrum heb ik nooit klachten gehad. Hans komt meerdere keren per jaar langs, dan spreken we door wat er gekeurd moet worden en stellen we een lijst op met eindkeuringen, tussentijdse keuringen en recent ook nog een aanvangskeuring. Ik heb laatst een presentatie gehouden voor collega’s van de Universiteit Utrecht. Zij hebben te maken met historische panden in de binnenstad van Utrecht en hebben ook te maken met de nieuwe aanbestedingsregels. Ik heb ze verteld over onze huidige aanpak en hoe tevreden ik ben over de samenwerking met het Verf Advies Centrum in het algemeen en Hans Koster in het bijzonder. Dus wie weet.
 

Nieuwsgierig?

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op. We denken graag met je mee.
 
Michiel von Balluseck, Verf Advies Centrum
 

Tot slot

In onze blogs roeren we allerlei onderwerpen aan waar je als beheerder van vastgoed tegenaan loopt. Wat is jouw grootste ergernis of probleem op onderhoudsgebied? Mail het ons en wie weet geven we in een volgende blog antwoord.
In onze blogs roeren we allerlei onderwerpen aan waar je als beheerder van vastgoed tegenaan loopt. Wat is jouw grootste ergernis of probleem op onderhoudsgebied? Mail het ons en wie weet geven we in een volgende blog antwoord._Fred Lassche is technisch beheerder bouwkunde bij Campus and Real Estate - TU Delft. Campus and Real Estate ontwikkelt en beheert het vastgoed en de terreinen van de TU Delft en Fred is gespecialiseerd in schilderwerken en daken. In deze blog vertelt Fred hoe hij samen met het Verf Advies Centrum tot een efficiëntere aanpak van het onderhoudswerk is gekomen._
 
### Van gefragmenteerde aanpak naar meer efficiëntie
Tot zes jaar geleden schilderden wij bij de TU onze gebouwen steeds in gedeeltes. Zo schilderden we bijvoorbeeld de ene keer de noordgevel, de andere keer de zuidgevel. Die aanpak was heel gefragmenteerd en dat zette me aan het denken. Het is immers veel handiger, ook administratief gezien, om een heel complex tegelijk te schilderen. Ik zocht advies bij Hans Koster van het Verf Advies Centrum en samen hebben we een efficiëntere aanpak uitgedacht. We hebben – even zwart wit gesteld – de TU-wijk in zes cirkels met een aantal gebouwen verdeeld, en op basis daarvan hebben we zesjarige prestatiecontracten opgesteld. Sindsdien laat ik elk jaar een bepaald gedeelte van de TU-wijk schilderen. 
 
### Eerste eindkeuringen
Het Verf Advies Centrum doet steeds een aanvangskeuring, zo’n drie maanden nadat het gedeelte van een TU-wijk is geschilderd. Die drie maanden zijn nodig om de verf de tijd te geven uit te harden en glans te krijgen. Van die aanvangskeuring krijg ik een rapportage en als die positief is, krijgt de schilder een termijn betaalt. Na drie jaar volgt er weer zo’n keuring. De eisen liggen dan iets lager, want er zit uiteraard een verval in het systeem. Dat heb ik ondervangen door de schilder vroegtijdig een schrijven te sturen dat de tussentijdse keuring eraan komt. Op die manier hebben ze de kans hun eigen werk na te lopen en het eventueel nog te schilderen, mocht het er heel slecht uitzien. Want als er een negatieve rapportage uitgebracht wordt, krijgen ze ook hun termijn niet uitbetaald. Dat werkt tot nu toe perfect. Aan het einde van de zes jaar doen we datzelfde nog een keer. Dan zijn de keuringseisen uiteraard nog iets lager, maar ook dan bericht ik de schilders van tevoren: check je schilderwerk, anders ga je misschien een onvoldoende resultaat halen. Is de rapportage positief, dan krijgt de schilder de laatste termijn uitgekeerd en is het contract voorbij. Die eerste zes jaar lijken voorbijgevlogen want op dit moment zijn we al aan de eerste eindkeuringen toe.
 
### Directieraming
Gebouw 22, waar de Faculteit Technische Natuurkunde is gehuisvest, is een groot complex dat we nog tien jaar in stand moeten houden, daarna wordt het ofwel gesloopt ofwel gerenoveerd. Ik heb Hans gevraagd het schilderwerk te inventariseren zodat we daar nog één cyclus van zes jaar op los kunnen laten. Daar heeft Hans een directieraming voor gemaakt. Met die gegevens heb ik ook de projectleider van het renovatieproject precies kunnen informeren wat hem staat te wachten qua schilderwerk voor dat project. 
 
### Asbesthoudende kitten
Daar kwam nog wel iets bijzonders bij kijken. We hebben nogal last van onthechting van beglazingskitten in dat gebouw. Maar in de kitten van veel gebouwen op de TU-campus – vaak gebouwen uit de jaren 60, 70, 80 – zit asbest. En asbesthoudende kitten mogen niet geschuurd worden. De enige optie is dan om de kitnaden te reinigen met een doekje met een sterk reinigend middel. Het probleem daarbij is dat schilders dan geen garantie meer geven op de hechting op en rond de kitvoegen. Als je niet kan schuren, kun je immers hechtingsproblemen verwachten. Dat kun je de schilders niet kwalijk nemen. Maar goed, je moet er wel iets mee. We kunnen al het glas eruit halen, maar dat is geen optie, het complex van de Technische Natuurkunde is daarvoor echt veel te groot. Ik heb toen Hans gevraagd steekproefsgewijs te onderzoeken op hoeveel plekken er onthechting van de beglazingskit plaatsvindt en hoe we dat kunnen behandelen. Daarover krijg ik binnenkort de rapportage.
 
### Stalen kozijnen
Gebouw 36, het iconische 90 meter hoge faculteitsgebouw van Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica, zal op termijn waarschijnlijk gesloopt worden. Maar voorlopig moet het nog tien tot twintig jaar in stand gehouden worden. In dat gebouw hebben we niet alleen te maken met asbesthoudende kit, maar ook met Chroom VI. Chroom VI is een bekende kankerverwekkende stof die vooral in verband wordt gebracht met long-, neus- en neusholtekanker. Dat houdt in dat je ook platte vlakken staal niet meer goed kunt behandelen. Ook daar mogen we niet meer dan met een lapje met een sterk reinigingsmiddel aan de slag. Als zich ergens bladders voordoen, mogen we dus met dat lapje de bladders eraf poetsen. Schrappen, schuren en slijpen is uit den boze en hechtingsgarantie kunnen we wel vergeten. Ook hier heb ik het Verf Advies Centrum gevraagd een advies uit te brengen over hoe we hier nu schilderwerk gaan opbrengen dat in stand blijft. Helaas is voor deze problematiek nog geen afdoende maatregel bedacht. Hans heeft voor dit gebouw tevens een tweedelige directieraming voor gemaakt; één voor zeven jaar (effectief tien jaar) en een voor vijftien jaar (effectief twintig jaar). De keuze is nu aan de directie.
 
### Dik tevreden
In die zes jaar tijd dat ik samenwerk met het Verf Advies Centrum heb ik nooit klachten gehad. Hans komt meerdere keren per jaar langs, dan spreken we door wat er gekeurd moet worden en stellen we een lijst op met eindkeuringen, tussentijdse keuringen en recent ook nog een aanvangskeuring. Ik heb laatst een presentatie gehouden voor collega’s van de Universiteit Utrecht. Zij hebben te maken met historische panden in de binnenstad van Utrecht en hebben ook te maken met de nieuwe aanbestedingsregels. Ik heb ze verteld over onze huidige aanpak en hoe tevreden ik ben over de samenwerking met het Verf Advies Centrum in het algemeen en Hans Koster in het bijzonder. Dus wie weet.
 
### Nieuwsgierig?
Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem dan eens [vrijblijvend contact](http://www.verfadviescentrum.nl/contact.php) met ons op. We denken graag met je mee.
 
**Michiel von Balluseck, Verf Advies Centrum**
 
### Tot slot
In onze blogs roeren we allerlei onderwerpen aan waar je als beheerder van vastgoed tegenaan loopt. Wat is jouw grootste ergernis of probleem op onderhoudsgebied? Mail het ons en wie weet geven we in een volgende blog antwoord.