Vocht, weet wat je meet | Deel 2
 

In onze vorige blog hebben we globaal de mogelijkheden en beperkingen van elektronische vochtmeters besproken. Wanneer je betrouwbare vochtmetingen nodig hebt, bijvoorbeeld bij het toepassen van vochtgevoelige en/of dampdichte afwerkingen heeft een destructieve meting de voorkeur. Je hebt daarvoor de volgende twee methodes.

Droogstoof-methode

Bij de droogstoof-methode worden monsters uit de ondergrond genomen en vochtdicht verpakt. In een laboratorium worden de monsters gewogen, volledig gedroogd in een oven en weer gewogen. Het vochtpercentage wordt als volgt bepaald:
Bij de droogstoof-methode worden monsters uit de ondergrond genomen en vochtdicht verpakt. In een laboratorium worden de monsters gewogen, volledig gedroogd in een oven en weer gewogen. Het vochtpercentage wordt als volgt bepaald:

Bij de droogstoof-methode worden monsters uit de ondergrond genomen en vochtdicht verpakt. In een laboratorium worden de monsters gewogen, volledig gedroogd in een oven en weer gewogen. Het vochtpercentage wordt als volgt bepaald:

Vocht, weet wat je meet | Deel 2

Opmerkingen:

• De proef laat schade achter.

• De meting (weging) vindt plaats in een laboratorium.

• Tussen monstername en wegen van het natte monster dient verdamping van vocht te worden voorkomen (monster goed verpakken en snel werken).

• Monsters kunnen op elke gewenste locatie en diepte worden genomen.  

CM-methode

Bij de carbide moisture-methode wordt afgewogen monstermateriaal met calciumcarbide in een  drukvat gestopt. Vocht in het monster reageert met het calciumcarbide tot acetyleen, een gas dat druk in het vat veroorzaakt. Aan de hand van de gemeten druk in het vat en speciale nomogrammen kan het vochtpercentage worden afgelezen. 

Opmerkingen:

• De proef laat schade achter.

• De bepaling kan op de werkplek worden gedaan.

• Alle opeenvolgende handelingen dienen snel en kort op elkaar te worden uitgevoerd om verdamping van vocht uit het monster te beperken.

• Het monster kan op elke gewenste locatie en diepte worden genomen.  

Wat mag het vochtgehalte in de ondergrond zijn?

Dat hangt af van het type ondergrond en de gekozen afwerking. Het verdient aanbeveling om de verwerkingsrichtlijn van het toe te passen product hierop na te slaan. In onderstaande tabel zijn enkele richtwaarden voor vloeren vermeld. 

Vocht, weet wat je meet | Deel 2

Vochtscherm

Wanneer niet kan worden gewacht tot de ondergrond voldoende is gedroogd, kan een ‘vochtscherm’ worden aangebracht. Een  vochtscherm is een water- en dampremmende primer die als tussenlaag kan worden aangebracht. De resultaten van dergelijke vochtschermen als tussenlaag zijn helaas wisselend. De hechting van het vloercoatingsysteem kan hierdoor behoorlijk afnemen. Het verdient aanbeveling om eerst proefvlakken van het volledige systeem uit te voeren en deze op uiterlijk en hechting te beoordelen. 

Meer weten?

Wil je meer weten over vochtproblemen in verfsystemen, neem dan eens vrijblijvend contact op.

Michiel von Balluseck, Verf Advies Centrum

Tot slot

In onze blogs roeren we allerlei onderwerpen aan waar je als beheerder van vastgoed tegenaan loopt. Wat is jouw grootste ergernis of probleem op onderhoudsgebied? Mail het ons en wie weet geven we in een volgende blog antwoord.

 
### Droogstoof-methode
Bij de droogstoof-methode worden monsters uit de ondergrond genomen en vochtdicht verpakt. In een laboratorium worden de monsters gewogen, volledig gedroogd in een oven en weer gewogen. Het vochtpercentage wordt als volgt bepaald:
 
20191107_VochtMeten2_A.png
 
**Opmerkingen:**
 
• De proef laat schade achter.
 
• De meting (weging) vindt plaats in een laboratorium.
 
• Tussen monstername en wegen van het natte monster dient verdamping van vocht te worden voorkomen (monster goed verpakken en snel werken).
 
• Monsters kunnen op elke gewenste locatie en diepte worden genomen.  
 
### CM-methode
Bij de carbide moisture-methode wordt afgewogen monstermateriaal met calciumcarbide in een  drukvat gestopt. Vocht in het monster reageert met het calciumcarbide tot acetyleen, een gas dat druk in het vat veroorzaakt. Aan de hand van de gemeten druk in het vat en speciale nomogrammen kan het vochtpercentage worden afgelezen. 
 
**Opmerkingen:**
 
• De proef laat schade achter.
 
• De bepaling kan op de werkplek worden gedaan.
 
• Alle opeenvolgende handelingen dienen snel en kort op elkaar te worden uitgevoerd om verdamping van vocht uit het monster te beperken.
 
• Het monster kan op elke gewenste locatie en diepte worden genomen.  
 
### Wat mag het vochtgehalte in de ondergrond zijn?
Dat hangt af van het type ondergrond en de gekozen afwerking. Het verdient aanbeveling om de verwerkingsrichtlijn van het toe te passen product hierop na te slaan. In onderstaande tabel zijn enkele richtwaarden voor vloeren vermeld. 
 
20191107_VochtMeten2_B.png
 
### Vochtscherm
Wanneer niet kan worden gewacht tot de ondergrond voldoende is gedroogd, kan een ‘vochtscherm’ worden aangebracht. Een  vochtscherm is een water- en dampremmende primer die als tussenlaag kan worden aangebracht. De resultaten van dergelijke vochtschermen als tussenlaag zijn helaas wisselend. De hechting van het vloercoatingsysteem kan hierdoor behoorlijk afnemen. Het verdient aanbeveling om eerst proefvlakken van het volledige systeem uit te voeren en deze op uiterlijk en hechting te beoordelen. 
 
### Meer weten?
Wil je meer weten over vochtproblemen in verfsystemen, neem dan eens [vrijblijvend contact](http://www.verfadviescentrum.nl/contact.php) op.
 
_Michiel von Balluseck, Verf Advies Centrum_
 
### Tot slot
In onze blogs roeren we allerlei onderwerpen aan waar je als beheerder van vastgoed tegenaan loopt. Wat is jouw grootste ergernis of probleem op onderhoudsgebied? Mail het ons en wie weet geven we in een volgende blog antwoord.onze [vorige blog](http://www.verfadviescentrum.nl/content.php?p=59) hebben we globaal de mogelijkheden en beperkingen van elektronische vochtmeters besproken. Wanneer je betrouwbare vochtmetingen nodig hebt, bijvoorbeeld bij het toepassen van vochtgevoelige en/of dampdichte afwerkingen heeft een destructieve meting de voorkeur. Je hebt daarvoor de volgende twee methodes.
 
### Droogstoof-methode
Bij de droogstoof-methode worden monsters uit de ondergrond genomen en vochtdicht verpakt. In een laboratorium worden de monsters gewogen, volledig gedroogd in een oven en weer gewogen. Het vochtpercentage wordt als volgt bepaald:
 
20191107_VochtMeten2_A.png
 
**Opmerkingen:**
 
• De proef laat schade achter.
 
• De meting (weging) vindt plaats in een laboratorium.
 
• Tussen monstername en wegen van het natte monster dient verdamping van vocht te worden voorkomen (monster goed verpakken en snel werken).
 
• Monsters kunnen op elke gewenste locatie en diepte worden genomen.  
 
### CM-methode
Bij de carbide moisture-methode wordt afgewogen monstermateriaal met calciumcarbide in een  drukvat gestopt. Vocht in het monster reageert met het calciumcarbide tot acetyleen, een gas dat druk in het vat veroorzaakt. Aan de hand van de gemeten druk in het vat en speciale nomogrammen kan het vochtpercentage worden afgelezen. 
 
**Opmerkingen:**
 
• De proef laat schade achter.
 
• De bepaling kan op de werkplek worden gedaan.
 
• Alle opeenvolgende handelingen dienen snel en kort op elkaar te worden uitgevoerd om verdamping van vocht uit het monster te beperken.
 
• Het monster kan op elke gewenste locatie en diepte worden genomen.  
 
### Wat mag het vochtgehalte in de ondergrond zijn?
Dat hangt af van het type ondergrond en de gekozen afwerking. Het verdient aanbeveling om de verwerkingsrichtlijn van het toe te passen product hierop na te slaan. In onderstaande tabel zijn enkele richtwaarden voor vloeren vermeld. 
 
20191107_VochtMeten2_B.png
 
### Vochtscherm
Wanneer niet kan worden gewacht tot de ondergrond voldoende is gedroogd, kan een ‘vochtscherm’ worden aangebracht. Een  vochtscherm is een water- en dampremmende primer die als tussenlaag kan worden aangebracht. De resultaten van dergelijke vochtschermen als tussenlaag zijn helaas wisselend. De hechting van het vloercoatingsysteem kan hierdoor behoorlijk afnemen. Het verdient aanbeveling om eerst proefvlakken van het volledige systeem uit te voeren en deze op uiterlijk en hechting te beoordelen. 
 
### Meer weten?
Wil je meer weten over vochtproblemen in verfsystemen, neem dan eens [vrijblijvend contact](http://www.verfadviescentrum.nl/contact.php) op.
 
_Michiel von Balluseck, Verf Advies Centrum_
 
### Tot slot
In onze blogs roeren we allerlei onderwerpen aan waar je als beheerder van vastgoed tegenaan loopt. Wat is jouw grootste ergernis of probleem op onderhoudsgebied? Mail het ons en wie weet geven we in een volgende blog antwoord.