Schade in verfsystemen wordt vaak veroorzaakt door vocht. Dit kan zijn omdat een nieuwe vloercoating is aangebracht op een te vochtige ondergrond. Maar ook in bestaande vloercoatings ontstaat schade, bijvoorbeeld bij aansluitingen met dilatatievoegen of afvoerputten. Meestal is er voorafgaand wel gemeten met een elektronische vochtmeter maar blijken de meetwaarden niet juist te zijn geïnterpreteerd.

 

 

Elektronische vochtmeter? Let hierop!

Bij het meten met een elektronische vochtmeter moet je in ieder geval rekening houden met het volgende:

• Met een vochtmeter voor beton (schaal concrete 0-6%) kan je geen betrouwbaar vochtpercentage meten in een cement- of calciumsulfaat-gebonden dekvloer. Met dergelijke meters kan je in een natte dekvloer zelfs zeer lage waarden meten.

• Met een algemene vochtmeter (schaal in cijfers 0-100) kan geen vochtpercentage worden bepaald. Je kunt vooraf op een droge en een natte plek in hetzelfde materiaal referentiewaarden bepalen, waarna je kunt schatten wat de vochtigheid is bij tussenliggende waarden.

• De aanwezigheid van verflagen beïnvloedt de metingen. Je kunt de meetwaarden op behandelde oppervlakken wel vergelijken (vochtiger-droger).

• De meetdiepte is doorgaans slechts één à twee centimeter dus vocht in de kern wordt niet gedetecteerd. De meer professionele oppervlaktemeters (geen schade) kunnen tot circa vier centimeter diepte meten.

In de volgende blog gaan we wat dieper op deze materie in.

Meer weten?

Wil je nu al meer weten over vochtproblemen in verfsystemen, neem dan eens vrijblijvend contact op.

Michiel von Balluseck, Verf Advies Centrum

Tot slot

In onze blogs roeren we allerlei onderwerpen aan waar je als beheerder van vastgoed tegenaan loopt. Wat is jouw grootste ergernis of probleem op onderhoudsgebied? Mail het ons en wie weet geven we in een volgende blog antwoord.