In vervolg op onze vorige blog over eisen aan kozijnverbindingen gaan we nu in op schade aan de kozijnverbindingen.

Praktijk

Timmerfabrikanten besteden veel zorg aan de ontwikkeling en kwaliteit van kozijnen, deuren en ramen. Het lukt helaas niet altijd om deze gevelonderdelen op te leveren met gesloten verbindingen. Naast onvolkomenheden in het fabricageproces hebben bijvoorbeeld ook het vervoer, opslag, hijsen en monteren op de bouwplaats invloed op de kwaliteit van de verbindingen.

Wat is het probleem?

We stellen vast dat verbindingen in nieuwe houten onderdelen regelmatig al bij oplevering van een project of bij de eerste onderhoudsbeurt openstaan. Tijdens een keuring of inspectie wordt dit met een voelermaat (0,2mm) gecontroleerd. Nabij de open verbinding ontstaat verfschade, veroorzaakt door zwelling van het hout en vochtbelasting achter de verflaag. Wanneer het verhoogde vochtgehalte lang genoeg aanwezig blijft zal het hout ook gaan rotten. Houtrot kan al na zes tot tien jaar ontstaan.

De oorzaak van het openstaan in zo’n vroeg stadium is dat de verbinding gedeeltelijk openschuift doordat de verlijming geen constructieve eigenschappen meer heeft. Of dat komt door een productiefout of onjuiste verwerking maakt voor de duurzaamheid van het gemonteerde product geen verschil.

Methoden om een open verbinding te herstellen

In de praktijk komen in algemene zin de volgende drie herstelmethoden voor in de onderhoudsperiode:

a) Openfrezen van de naad, kaal hout gronden en de naad afkitten met een elastische kit.

Deze methode wordt veel toegepast als de esthetische waarde minder prioriteit heeft dan de technische levensduur. De reparatie is in de regel niet vlak en strak maar wel redelijk elastisch waardoor enige krimp in het hout kan worden opgevangen. Bovendien kan de kit na geconstateerde onthechting eenvoudig worden hersteld. Een nadeel is dat alleen de zichtbare (bereikbare) naden kunnen worden behandeld.

b) Openfrezen van de naad, voorstrijken en vullen met een kunstharsreparatiemassa.

Het dichtzetten van de open gefreesde naad met een kunstharsmassa geeft een strakker resultaat maar is in de regel minder flexibel dan de kitafdichting bij methode a). De afdichting zal sneller onthechten bij beweging in de ondergrond en kan na onthechting minder makkelijk worden hersteld dan bij methode a). Ook deze methode heeft als nadeel dat alleen de zichtbare (bereikbare) naden kunnen worden behandeld.

c) Injecteren met een watervaste vullende lijm.

Een open gefreesde verbinding blijft altijd zichtbaar. In nieuwe kozijnen, deuren en ramen is dat uiteraard niet wenselijk en om die reden kan worden gekozen voor het injecteren van de verbindingen. Via boorgaten wordt lijm vanuit het hart van de verbinding in de holle ruimtes geïnjecteerd. Uittredende lijm wordt direct verwijderd. De lijm kan zo alle holle ruimten in de naad vullen. Vaak zijn meerdere boorgaten per verbinding nodig. Een nadeel is dat je niet goed kan zien of de holle ruimtes in de verbinding volledig worden gevuld. Het risico van een onvolledig gevulde verbinding of bijvoorbeeld lijm, geïnjecteerd in de glassponning is aanwezig.

Zoals in de vorige blog reeds aangegeven kan herstel aan nieuwe kozijnen, deuren en ramen mogelijk onder garantie worden hersteld. Hiervoor zijn de garantiedocumenten nodig en moet de leverancier nog wel bestaan.

Wil je meer weten over hoe je verbindingen beoordeelt, herstelt of onderhoudt, neem dan eens vrijblijvend contact op.

Michiel von Balluseck, Verf Advies Centrum

Tot slot

In onze blogs roeren we allerlei onderwerpen aan waar je als beheerder van vastgoed tegenaan loopt. Wat is jouw grootste ergernis of probleem op onderhoudsgebied? Mail het ons en wie weet geven we in een volgende blog antwoord.