De meeste houten kozijnen, deuren en ramen in de bouw worden tegenwoordig geleverd met een KOMO® attest-met-productcertificaat volgens BRL0819. Dit houdt in dat de gevelonderdelen voldoen aan de eisen in de KVT (Kwaliteit Van Timmerwerk), zie kvt-online.nl. Onder andere houtverbindingen dienen fabrieksmatig te zijn gemaakt en verlijmd. Hierbij worden gestandaardiseerde verbindingstechnieken toegepast die moeten voldoen aan de eisen in onderstaande tabel.


Bij de bestelling bepaalt de timmerfabriek aan de hand van de opgegeven toepassingsspecificaties de juiste verbindingsklasse voor een partij houten gevelelementen. Het is dus belangrijk dat de timmerfabriek hierover goed wordt geïnformeerd.

Innovatie

Met de komst van publicatie 99-10 in 2016 (laatste versie zie SKH-publicaties) van de Stichting Keuringsbureau Hout (SKH) zijn voor timmerwerk nieuwe gecertificeerde verbindingstechnieken en lijmen beschikbaar gekomen. Volgens SKH blijven verbindingen door de elastische eigenschappen van de nieuwe lijmen veel beter gesloten.

Garantie

Gecertificeerde timmerfabrikanten geven een garantie op hun producten variërend van 6 tot 15 jaar, afhankelijk van het door de opdrachtgever gekozen concept. Bij het eerste onderhoud kunnen eventuele gebreken dus vaak onder garantie worden hersteld. Het valt ons echter op dat eigenaren van vastgoed de betreffende contractstukken vaak niet (meer) beschikbaar hebben, zodat aanspraak maken op garantie lastig is.

In een volgende blog zullen we ingaan op de vraag ‘schade aan kozijnverbindingen, wat nu?’

Michiel von Balluseck, Verf Advies Centrum

Tot slot

In onze blogs roeren we allerlei onderwerpen aan waar je als beheerder van vastgoed tegenaan loopt. Wat is jouw grootste ergernis of probleem op onderhoudsgebied? Mail het ons en wie weet geven we in een volgende blog antwoord.