In onze vorige blog ging het over de top-5 van afkeur bij oplevering. Deze keer hebben we het over de keuringen aan het einde van de prestatieperiode. Wist je dat de prestatie-indicatoren met de hoogste herstelkosten aan het eind van de prestatieperiode het vaakst niet voldoen aan de gestelde eisen?

Waar is verbetering mogelijk in de prestatieperiode?

In het kalenderjaar 2018 heeft het Verf Advies Centrum bij woningen van vijf geselecteerde vastgoedbeheerders 195 eindkeuringen uitgevoerd. De vijf prestatie-indicatoren met de meeste afkeur zijn:

Hechting van het verfsysteem en houtaantasting zijn de prestatie-indicatoren met de hoogste kosten voor herstel. Beide komen voor in de top 5 van 2018.

Hoe zijn de eindresultaten van 2018 ten opzichte van de voorgaande jaren?

Vier van de bovenstaande prestatie-indicatoren blijken ook in de overall top 5 over de jaren 2014-2018 te staan.

Resultaatgericht samenwerken is ook continu (samen)werken aan verbeteringen. Het registreren en analyseren van de uitkomsten kan hieraan bijdragen.

Remco Postma, Verf Advies Centrum
 

Tot slot

In onze blogs roeren we allerlei onderwerpen aan waar je als eigenaar of beheerder van vastgoed tegenaan loopt. Wat is jouw grootste ergernis of probleem op onderhoudsgebied? Mail het ons en wie weet geven we in een volgende blog antwoord.