Dat resultaatgericht samenwerken (RGS) succesvol is op het gebied van het verhogen van de kwaliteit van het uitgevoerde werk en het verlengen van de schildercyclus staat buiten kijf. Toch is er op onderdelen nog ruimte voor verbetering.

Top 5 van afkeur bij oplevering in 2018


In 2018 heeft het Verf Advies Centrum bij woningen van dertien geselecteerde vastgoedbeheerders 432 opleveringskeuringen uitgevoerd. De vijf prestatie-indicatoren die het vaakst niet voldoen aan de eisen, hebben een directe invloed op de bescherming van de ondergrond en de lengte van de onderhoudscyclus.

De vijf prestatie-indicatoren met de meeste afkeur zijn:

Hoe ging de oplevering in 2018 ten opzichte van voorgaande jaren?

De drie bovenste prestatie-indicatoren van bovengenoemde top 5 blijken ook al in de overall top 5 over de jaren 2014-2018 te staan. De prestatie-indicatoren Verfschade en Onvoldoende behandelde onderdelen scoren zelfs lager dan voorgaande jaren.


Voor een volledig beeld zullen we in de volgende blog laten zien hoe het is gesteld met de eindkeuringen, die worden gedaan aan het einde van de onderhoudsperiode.  

Michiel von Balluseck, Verf Advies Centrum


Tot slot

In onze blogs roeren we allerlei onderwerpen aan waar je als eigenaar of beheerder van vastgoed tegenaan loopt. Wat is jouw grootste ergernis of probleem op onderhoudsgebied? Mail het ons en wie weet geven we in een volgende blog antwoord.