Sinds 1993 wordt door onze relaties in prestatiecontracten verwezen naar ‘rapport 00025’ van het Verf Advies Centrum, ook wel ‘Meetmethode bij onderhoud aan gevels van woningen en gebouwen’. Dit rapport beschrijft een objectieve methode voor het afspreken van meetbare prestaties bij gevelonderhoud. De methode beschrijft per meetaspect wat je meet, met welke hulpmiddelen en op welke wijze de meting wordt uitgevoerd.

Inmiddels hebben wij een nieuwe versie beschikbaar, die u gratis kunt downloaden via deze link.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van eerdere uitgaven zijn:

• De bepaling van de slipweerstand is gewijzigd in NEN 7909.

• De hechtingsmethode SKH 05-01 is toegevoegd.

• De verschillende vormen van corrosie zijn teruggebracht naar één prestatie-indicator genaamd ‘corrosie’.

• Toegevoegd zijn een aantal indicatoren voor het beoordelen van pleisterwerk en buitengevelisolatie.

Een oudere versie uit 2014 kunt u downloaden op https://kennisbank.isso.nl, gepubliceerd als kennispaper.

Kwaliteitsafspraken

Op basis van deze meetmethode kunnen kwaliteitsafspraken worden gemaakt over wat bijvoorbeeld wordt verstaan onder ‘goed en deugdelijk werk’, zodat er geen discussie hoeft te worden gevoerd over of het resultaat wel of niet voldoet aan de afspraken. Discussie over onduidelijke afspraken zoals ‘een goede hechting’ en ‘niet storend zichtbaar’ of niet haalbare afspraken kunnen worden voorkomen door toepassing van deze meetmethode.

Michiel von Balluseck, Verf Advies Centrum

Tot slot

In onze blogs roeren we allerlei onderwerpen aan waar je als eigenaar en/of beheerder van vastgoed tegenaan loopt. Wat is jouw grootste ergernis of probleem op onderhoudsgebied? Mail het ons en wie weet geven we in een volgende blog antwoord.