De eisen die aan Resultaat gericht samenwerken (RGS) bij schilderwerk worden gesteld, moeten duidelijk en controleerbaar zijn. Eisen die niet te meten zijn of waarvan de beoordelingsmethode onduidelijk is, leiden tot discussies en frustratie van de proces- en productkwaliteit met alle gevolgen van dien.

NEN 2767

Een veel gebruikte eis voor het onderhoudsniveau is conditieniveau 3 volgens NEN 2767. Deze eis geeft voor ondergrond en schilderwerk een ondergrens weer van enkele gebreken, waaronder:

Enkele gebreken uitgelicht

A. Tot 10% van de houten onderdelen mogen volledig zijn aangetast door houtrot (herstelhandeling 10% van de kozijnen vervangen).

B. Tot 30% van alle verbindingen mogen open staan.

C. Tot 70% van alle geschilderde onderdelen mogen structureel zakkers vertonen.

Conditieniveau 3 is een ondergrens en geeft de opdrachtgever beperkte handvatten bij de beoordeling van de kwaliteit aan het eind van een onderhoudscyclus. Keuren op basis van deze eis is dus alleen zinvol vanaf zo’n vier jaar na oplevering. Voor een keuring na gereedmelding van het werk – de opleveringskeuring – is deze eis ongeschikt.

Kwaliteit in balans normenboek 2016

Kwaliteit in balans normenboek 2016 is een uitgave van SBRCURnet/OnderhoudNL en beschrijft circa 100 prestatie-eisen voor ex- en interieur van gebouwen, voornamelijk inzake de ondergrond/constructie. Ons inziens biedt het boek op dit moment onvoldoende handvatten voor prestatieafspraken bij schilderwerk.

Beoordelingsmethode prestatie-eisen

Het rapport is een uitgave van Verf Advies Centrum en biedt een beoordelingsmethode met circa 50 technische prestatie-indicatoren, waarvan 15 specifiek voor schilderwerk. Per indicator kan een eis worden geformuleerd variërend van klasse 0 t/m 5. Zo kunnen meetbare eisen worden gesteld aan de kwaliteit bij oplevering, periodiek en aan het eind van de prestatieperiode. Het rapport omschrijft bovendien de methode van meten, de benodigde hulpmiddelen en de te hanteren steekproefgrootte. De uitgave is eenvoudig en biedt zowel opdrachtgever als –nemer een complete methodiek voor kwaliteitsborging bij gevelonderhoud. Voor meer informatie kun je uiteraard contact met ons opnemen.

Rob Relou, Verf Advies Centrum

Tot slot
In onze blogs roeren we allerlei onderwerpen aan waar je als eigenaar en/of beheerder van vastgoed tegenaan loopt. Wat is jouw grootste ergernis of probleem op onderhoudsgebied? Mail het ons en wie weet geven we in een volgende blog antwoord.