Bij Resultaat Gericht Samenwerken (RGS) geef je als opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor de onderhoudsconditie van je vastgoed uit handen. Je loopt hierbij onder andere het risico dat het uitgevoerde onderhoudsplan niet toereikend is en de onderhoudsconditie onder het contract-niveau komt. 
 

Gevolgen 

Mogelijke gevolgen hiervan voor de opdrachtnemer zijn:
  • Voor eigen rekening correcties uitvoeren zodat de onderhoudsconditie op niveau wordt gebracht. Dit kan na constatering of na goedkeuring door de opdrachtgever bijvoorbeeld gelijktijdig met een vervolgbeurt.
  • Verstoring van de uitvoeringsplanning bij andere opdrachten.
  • Een negatieve ‘leveranciersbeoordeling’ (zowel door de opdrachtgever als bij de tevredenheidsenquête onder huurders en bewoners). Bij meerdere negatieve beoordelingen kan de relatie met de opdrachtgever in gevaar komen. 

Te hoog inschatten van risico’s

Als er weinig ervaring is met RGS worden de risico’s vaak te hoog ingeschat. Dat leidt op zijn beurt meestal tot hogere kosten. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
  • Vervangen van nat hout i.p.v. wegnemen oorzaak en laten drogen;
  • Volledig vervangen van het verfsysteem i.p.v. lokaliseren van slechte hechting;
  • Structureel vervangen van aluminium beglazingsprofielen terwijl er geen verhoogde vochtwaarden zijn gemeten of gebreken aanwezig zijn.
  • Structureel corrigeren van omtrekspeling bij draaiende delen volgens KVT, terwijl ter plaatse geen verhoogd vochtgehalte of verfschade aanwezig zijn.
 
Zeker de eerste beurt kan duur uitvallen doordat de opdrachtnemer zich overdreven indekt tegen risico’s. Vervolgbeurten zijn in de regel beter te reguleren door de juiste prestaties te eisen, aan het einde van de prestatieperiode.
 
Hoe voorkom je te dure onderhoudsplannen?
Opdrachtgevers breken zich er het hoofd over hoe zij te dure plannen kunnen voorkomen. Bij de traditionele aanbesteding met een bestek was de opdrachtgever genoodzaakt om vooraf de onderhoudsconditie vast te stellen. Zij waren hierdoor goed op de hoogte van wat er aan onderhoud nodig was en konden inhoudelijk sparren over de offerte met de opdrachtnemer. Bij RGS ligt de inspectie en het opstellen van een plan van aanpak bij de opdrachtnemer, die bepaalt welke handelingen nodig zijn om aan de geformuleerde prestatie-eisen te kunnen voldoen. Vraag als aanbesteder uitdrukkelijk om een goede onderbouwing van het onderhoudsplan en beoordeel deze ook.
 
Zorg voor een duidelijk geformuleerde prestatie
Het hoeft geen betoog dat hoe duidelijker de prestatie door de opdrachtgever is geformuleerd, hoe beter de opdrachtnemer zijn plan hierop kan afstemmen. Van de opdrachtnemer wordt een degelijke inspectie verwacht in een representatieve steekproef met alle relevante metingen geregistreerd op adres, gevel en onderdeel. Goede afspraken hierover kunnen een te snelle schouwing voorkomen en de opdrachtnemer uitdagen tot het opstellen van slimme conditieafhankelijke onderhoudsplannen.
 
Michiel von Balluseck, Verf Advies Centrum
 
 
Tot slot
In onze blogs roeren we allerlei onderwerpen aan waar je als eigenaar en/of beheerder van vastgoed tegenaan loopt. Wat is jouw grootste ergernis of probleem op onderhoudsgebied? Mail het ons en wie weet geven we in een volgende blog antwoord.