In een van onze eerdere blogs bespraken we de contractduur bij resultaatgericht samenwerken (RGS). Kies je voor een contractduur van bijvoorbeeld 25 jaar, of ga je voor een contract per onderhoudscyclus? Maar ook als het gaat over de inkoop van onderhoud bij resultaatgericht samenwerken zijn er een aantal keuzes te maken.

Ontwikkelingen in de markt

In de huidige markt zien we dat onderhoud bij resultaatgericht samenwerken kan worden ingekocht per project of voor meerdere projecten tegelijk. Maar de inkoop kan ook plaatsvinden per complex of per woning, per maand of contractperiode, of bijvoorbeeld op basis van eenheidsprijzen per handeling.

Inkoop van onderhoud per complex of per woning

Bij elke vorm van inkoop kunnen een aantal kanttekeningen gemaakt worden. Zo komt inkoop van RGS-onderhoud per project, complex of per woning meestal voor bij meervoudige aanbestedingen. Een degelijke onderbouwing van de plannen door de inschrijvers is noodzakelijk om de aangeboden activiteiten te kunnen verantwoorden naar de opdrachtgever. Hiervoor is ervaring bij het inspecteren en materiedeskundigheid bij het opstellen van onderhoudsscenario’s onontbeerlijk. Betaling gebeurt doorgaans gespreid over meerdere jaren, uitgedrukt in een prijs per woning per jaar.

Inkoop van onderhoud per handeling

Bij inkoop van RGS-onderhoud op basis van een prijs per handeling is meestal sprake van centrale inkoop, zodat alle partners met dezelfde eenheidsprijzen calculeren. Ook moet duidelijk worden afgesproken hoe de prijzen zijn samengesteld: in- of exclusief opslagen. Tenslotte moet ook zijn vastgelegd welk indexcijfer wordt gehanteerd en wat de peildatum is.

Risicovolle projecten lenen zich minder goed voor RGS

Het onderhoudsbedrijf zal alert moeten zijn of met het plan van aanpak gedurende de gehele looptijd van het contract kan worden voldaan aan de gestelde eisen, zeker wanneer ook sprake is van een lange contractperiode. Zogenaamde risicoprojecten lenen zich minder goed voor RGS. Natuurlijk geldt: hoe minder risico, hoe beter de prijs.

Prijs per handeling is voor iedereen beter te overzien

Wij adviseren om te kiezen voor een prijs per handeling en ook vaste prijzen of percentages voor opslagen omdat dit voor alle betrokkenen beter te overzien is. Er wordt betaald voor de handelingen die bij een prestatie horen. Transparant en dus controleerbaar.

Michiel von Balluseck, Verf Advies Centrum

Tot slot

In onze blogs roeren we allerlei onderwerpen aan waar je als beheerder van vastgoed tegenaan loopt. Wat is jouw grootste ergernis of probleem op onderhoudsgebied? Mail het ons en wie weet geven we in een volgende blog antwoord.