Waarom kunt u beter geen zout strooien?

Zout is chloride en dat is de grootste vijand van beton, of eigenlijk, van de stalen wapening in het beton. Chloride - opgelost in water - komt via beschadigingen in de vloercoating, scheuren in de vloer en onthechte kitvoegen in het beton. Zo tast het in het beton de stalen wapening aan zonder dat dit al te zeer zichtbaar is. Daardoor verzwakt het staal en uiteindelijk kan dit de draagkracht van de wapening zodanig aantasten dat het gevaarlijk wordt. Om de problemen dan nog te verhelpen kost heel veel geld.

Wat is een betere gladheidsbestrijding?

1. Vegen! Heel simpel en heel effectief. Veeg de sneeuw en het regenwater meteen weg voordat het gaat vriezen.

2. Er bestaan dooikorrels zonder zout. Deze bevatten ureum en dat levert geen problemen op voor het staal. Dooikorrels zijn wel iets duurder dan zout, maar dus wel een stuk beter.

3. Zand: goedkoop maar het blijft plakken onder de schoenen en loopt daardoor sneller naar binnen. Dat valt op te lossen met een goede mat bij de voordeur of het uittrekken van de schoenen.

Valt er ook iets aan de oorzaak te doen?

Meestal blijft er water op de galerij staan doordat het afschot niet goed is. Het water kan niet voldoende weglopen naar de afvoerputjes. Bijvoorbeeld het (plaatselijk) aanbrengen van een nieuwe zand/cement-dekvloer met voldoende afschot kan het probleem verhelpen. Maar dit is erg duur en als het niet goed gebeurt, dan is het probleem nog steeds niet verholpen of ontstaan er storende overgangen. In beide gevallen bent u nog verder van huis.

Tip

Verspreid deze blog met informatie over de gladheidsbestrijding onder de bewoners. Kleine moeite, groot geluk! De kans op valpartijen neemt af en het voorkomt grote onderhoudsproblemen.

Volgende keer: hoeveel garantie heeft u op een schilderbeurt en wat valt eronder?

**Michiel von Balluseck (Verfadviescentrum)**
**Michiel von Balluseck (Verfadviescentrum)**
Michiel von Balluseck (Verfadviescentrum)
 

Tot slot

In onze blogs roeren we allerlei onderwerpen aan waar u als beheerder of bestuurder van een VVE tegenaan loopt. Wat is uw grootste ergernis of probleem op onderhoudsgebied? Mail het ons en de kans is groot dat we hier antwoord op uw onderhoudsvraag geven. 

Tot slot
 
In onze blogs roeren we allerlei onderwerpen aan waar u als beheerder of bestuurder van een VVE tegenaan loopt. Wat is uw grootste ergernis of probleem op onderhoudsgebied? Mail het ons en de kans is groot dat we hier antwoord op uw onderhoudsvraag geven.
 
**Tip
**
1. Vegen! Heel simpel en heel effectief. Veeg de sneeuw en het regenwater meteen weg voordat het gaat vriezen.
2. Er bestaan dooikorrels zonder zout. Deze bevatten ureum en dat levert geen problemen op voor het staal. Dooikorrels zijn wel iets duurder dan zout, maar dus wel een stuk beter.
3. Zand: goedkoop maar het blijft plakken onder de schoenen en loopt daardoor sneller naar binnen. Dat valt op te lossen met een goede mat bij de voordeur of het uittrekken van de schoenen.