Conditiemeting en prestatiemeting

De nieuwste prestatiemeting biedt nu naast de geleverde prestatie ook de conditiescore, gebaseerd op NEN 2767.
De conditiemeting is een goed middel voor het vastleggen van gebreken en het actualiseren van de meerjarenplanning. Voor een kostenraming, het opstellen van een activiteitenplan en het toetsen van prestaties is het minder geschikt.
 

Voor de beoordeling van de afgesproken eisen bij prestatiegericht onderhoud hanteren we al 20 jaar de prestatiemeting. Voor de steekproefgrootte wordt als uitgangspunt ISO 2859 gebruikt. De prestatie-eisen geven weer hoe vaak een gebrek in een bepaalde intensiteit of omvang mag voorkomen. De resultaten van de prestatiemeting worden weergegeven in een frequentietabel en zijn daardoor goed te vergelijken met de afgesproken eisen. De technische eisen zijn zo gekozen dat er inzicht ontstaat in de maatregelen die bij het volgend onderhoud uitgevoerd moeten worden.
De nieuwe prestatiemeting wordt vanaf het 2e kwartaal 2015 aangevuld met een conditiescore. De bouwkundige conditiescore is gebaseerd op de gebreken die vermeld staan in de gebrekenlijst van de norm zoals:
  • Onthechting van de afwerklaag;
  • Glansverlies van de afwerklaag;
  • Houtrot in de ondergrond;
  • Omtrekspeling van beweegbare delen en
  • Vervuiling.
Met de conditiescore gekoppeld aan de prestatiemeting worden deels dubbele inspecties voorkomen.
 
De prestatiekeuring biedt bij de ontwikkelingen van het inkoopbeleid van opdrachtgevers en de nieuwe aanbestedingswet een instrument om de kwaliteit meetbaar en bespreekbaar te maken. De terugkoppeling van de resultaten van de prestatiemeting is belangrijk om gezamenlijk het proces te verbeteren.